Home

Corona/covid-19

Denmar Techniek

Denmar Techniek vof                         0226-723073                         info@denmartechniek.nl

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Denmar Techniek vindt kwaliteit belangrijk. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website. Ondanks onze zorg en inspanning kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze website. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garanderen. Denmar Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze website, voor schade door storingen of anderszins. Denmar Techniek behoudt zich het recht voor om de informatie op deze web-ite op elk moment te wijzigen.

 

Inhoud

De inhoud van deze website mag worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
 

Links

Op deze website zijn links opgenomen. Denmar Techniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwezen. Linken naar de website van Denmar Techniek is toegestaan op voorwaarde dat dit haar goede naam niet aantast.
 

E-mail

Denmar Techniek geeft geen garantie dat e-mail of andere elektronische berichten worden ontvangen en/of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.
 

Gebruik van tips en materiaal

Suggesties, ideeën en materialen die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) ten behoeve van deze website, zijn niet vertrouwelijk en mogen zonder toestemming worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt, tenzij u expliciet aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn en niet gebruikt mogen worden.
 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, laat het ons weten. Ook als u onjuistheden aantreft op de website of informatie mist, horen wij dat graag.